Athlete

Portrait of the athlete


HELLENBRAND, Peter - NED nation flag  

Personal data:

Sport associated data:

GenderMClubSV Doeltreffers Landgraaf, Karlsschützengilde Aach
Year of birth1985Start of competing2001
Place of birthBrunssum, NEDPractising shooter since2000
HometownBrunssum, NEDPersonal CoachHeinz Reinkemeier, Jo Frings
ResidenceBrunssum, NEDNational CoachRolf van der Velde
Height (cm)180Handednessright
Weight (kg) Master Eyeright
Marital statusmarriedEventsAR60, FR3X40, FR60PR, ARMIX
Children Other sport activities 
Higher educationBachelor of Business AdministrationCommentsPersonal bests: AR60: 634,7 - 3 x 40 = 1175 AR40: 400 - prone 60 = 597
ProfessionShooter  
Hobbiescycling, gaming, skiing  
LanguagesDutch, German, English  

Achievements

RkCs City YearEventCatCompFinalTotalRecord
5OG LONDON 2012AR60596103.8699.8
28OG LONDON 2012FR3X4011601160
43OG LONDON 2012FR60PR588588
13WCH GRANADA 2014AR60624.8
23WCH MUNICH 2010AR60594594
25WCH CHANGWON 2018AR60625.5
44WCH CHANGWON 2018ARMIX826.3
48WCH MUNICH 2010FR3X4011611161
71WCH MUNICH 2010FR60PR582582
5WCF BANGKOK 2012AR60597102699
10WCF MUNICH 2010AR60593593
4WC LONDON 2012AR60597103.1700.1
4WC FORT BENNING 2011AR60597102.7699.7
5WC BELGRADE 2010AR60596103.7699.7
6WC SYDNEY 2011AR60595102.4697.4
7WC MUNICH 2011AR60596102.1698.1
9WC MUNICH 2018ARMIX837.0
9WC GRANADA 2013AR60622.7
11WC MUNICH 2017AR60626.9
11WC MUNICH 2009AR60596596
15WC BAKU 2016AR60625.4
17WC NEW DELHI 2021AR60624.8
17WC RIO DE JANEIRO 2019AR60626.1
19WC FORT BENNING 2014AR60621.8
19WC MILAN 2012AR60595595
19WC SYDNEY 2011FR3X4011611161
20WC FORT BENNING 2015AR60624.4
22WC FORT BENNING 2014FR3X401158
23WC MUNICH 2017FR3X401170
23WC MILAN 2008FR3X4011581158
25WC MUNICH 2011FR3X4011681168
25WC MUNICH 2008FR3X4011631163
27WC CHANGWON 2018AR60624.1
27WC MUNICH 2012FR3X4011681168
27WC MILAN 2009AR60593593
28WC MARIBOR 2014AR60621.9
29WC MUNICH 2013AR60623.0
29WC CHANGWON 2011AR60592592
29WC MUNICH 2007FR3X4011671167
30WC BEIJING 2019AR60625.3
30WC MUNICH 2009FR3X4011631163
31WC MUNICH 2018AR60626.6
32WC CHANGWON 2015AR60620.9
33WC MUNICH 2013FR60PR618.1
37WC CHANGWON 2011FR3X4011541154
41WC MUNICH 2013FR3X401152
41WC MILAN 2009FR3X4011541154
42WC FORT BENNING 2011FR3X4011591159
42WC MUNICH 2005AR60591591
43WC MUNICH 2019AR60626.2
43WC LONDON 2012FR3X4011411141
44WC FORT BENNING 2010AR60588588
45WC MILAN 2012FR3X4011441144
46WC CHANGWON 2018ARMIX826.3
50WC MUNICH 2017FR60PR620.3
50WC SYDNEY 2011FR60PR585585
50WC MILAN 2005AR60585585
53WC MUNICH 2014AR60620.5
53WC MILAN 2008AR60587587
54WC CHANGWON 2011FR60PR579579
54WC FORT BENNING 2010FR3X4011511151
56WC BELGRADE 2010FR3X4011491149
56WC MUNICH 2008FR60PR592592
58WC MUNICH 2015FR60PR617.0
64WC MUNICH 2016AR60620.7
68WC MUNICH 2015AR60619.1
68WC MUNICH 2008AR60587587
72WC NEW DELHI 2019AR60619.1
78WC GABALA 2015AR60615.7
4ECH ODENSE 2013AR60625.1162.8
6ECH TALLINN 2005AR60Junior59299.9691.9
7ECH WROCLAW 2020ARMIX415.2
7ECH ARNHEM 2015AR60624.299.7
8ECH OSIJEK 2019AR60627.3122.2
10ECH VIERUMAEKI 2012AR60596596
11ECH GYOR 2018AR60625.5
13ECH MARIBOR 2017AR60624.8
17ECH GOTHENBURG 2003AR60Junior585585
20ECH OSIJEK 2009FR3X4011591159
23ECH BRESCIA 2011AR60592592
26ECH WROCLAW 2020AR60625.5
29ECH GYOR 2004AR60Junior584584
30ECH GYOR 2016AR60621.2
30ECH GRANADA 2007FR3X4011541154
32ECH OSIJEK 2013FR3X401157
35ECH BAKU 2017FR3X401136
39ECH BELGRADE 2011FR3X4011541154
40ECH MOSCOW 2014AR60619.4
41ECH BELGRADE 2011FR60PR593593
46ECH MERAKER 2010AR60586586
57ECH BAKU 2017FR60PR605.3
5EUG MINSK 2019ARMIX414.4
8EUG MINSK 2019AR60627.8123.5
15EUG BAKU 2015AR60623.2